Spring naar inhoud

Tegenslag

1 februari - Wij voelden ons anders…. Alleen na overgave kunnen wij de vervreemding van verslaving te boven komen.

Welwillendheid

2 februari - Welwillendheid toont zich het beste in dienstbaarheid. Goede dienstbaarheid is 'Het juiste doen om de juiste reden.'

Wij hebben elkaar nodig

3 februari - Iedereen kan zich bij ons aansluiten, ongeacht leeftijd, ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of het ontbreken van een geloofsovertuiging.

Het gaat niet om een goed gevoel

4 februari - Voor ons houdt herstel meer in dan alleen plezier.

Blijf terugkomen!

5 februari - Dankzij de warme ontvangst op de bijeenkomst voelden we ons op ons gemak. Daar zijn we dankbaar voor.

Wat ik niet kan, kunnen wij wel

6 februari - Wij hadden onszelf ervan overtuigd dat we het in ons eentje konden redden en op grond daarvan in het leven konden doorgaan. Het resultaat was rampzalig - en ten slotte moest ieder van ons toegeven dat zelfredzaamheid op een leugen berust.

Dit is geen test

7 februari - ...nu kunnen we ons richten tot de liefdevolle, persoonlijke God die we hebben leren kennen.

Wat is een sponsor?

8 februari - …een NA-sponsor is een lid van NA-Anonieme Verslaafden dat het herstelprogramma toepast en bereidt is om een bijzondere, ondersteunende een-op-eenrelatie met ons op te bouwen.

Zelfaanvaarding

9 februari - Zodra we onszelf aanvaarden, kunnen we waarschijnlijk voor het eerst andere mensen onvoorwaardelijk accepteren.

Plezier!

10 februari - Tijdens ons herstel veranderen onze ideeën over plezier.

Een geluk bij een ongeluk

11 februari - Wij zijn tijdens ons herstel zeer dankbaar geworden. Wij hebben een ziekte maar we herstellen wel degelijk.

In het moment leven

12 februari - Van het verleden hadden we spijt, wij waren bang voor de toekomst en we waren niet bepaald enthousiast over het heden.

Wat ons samenbindt

13 februari - Zolang de krachten die ons bijeenhouden sterker zijn dan de krachten die ons uiteendrijven, komt alles goed.

Eerlijkheid en spiritualiteit

14 februari - Het recht om God te zien zoals je zelf wilt, is absoluut en zonder kleine lettertjes. Dit brengt wel de verplichting met zich mee dat we oprecht zijn in ons geloof, tenminste, als we geestelijk willen groeien.

Spiritueel ontwaken

15 februari - Een geestelijk ontwaken was wel het laatste dat wij verwacht hadden.

Gevoelens van vertrouwen

16 februari - Wanneer we de werkelijkheid van vandaag weigeren te aanvaarden, ontkennen we het geloof in onze Hogere Macht. Dit brengt alleen maar meer lijden met zich mee.

De boodschap uitdragen, niet de verslaafde dragen

17 februari - Wat we ook doen - analyseren, adviseren, argumenteren, bidden, bedreigen, slaan of opsluiten - zij stoppen pas zodra ze dat zelf willen.

Het partnerschap bij herstel

18 februari - Ik weet dat er vandaag voor mij wordt gezorgd zolang ik het rustig aan doe en in toewijding aan mijn Hogere Macht mijn best doe

Voorbehouden

19 februari - Een terugval is nooit zomaar een ongelukje. Een terugval wijst op een voorbehoud in ons programma.

Machteloosheid en persoonlijke verantwoordelijkheid

20 februari - Door ons onvermogen om persoonlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden, schiepen wij in feite zelf onze problemen.

Zelfbeklag of herstel – aan ons de keuze

21 februari - Zelfmedelijden is een van de meest destructieve gebreken; het ontneemt ons alle positieve energie.

Gods wil of mijn wil?

22 februari - Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven wij dat onmiddellijk toe.

Boodschap en boodschapper

23 februari - Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze tradities. Het herinnert ons er steeds weer aan dat principes voorrang hebben boven personen.

Een nieuwe invloed

24 februari - Een verandering van onze persoonlijkheid was hetgeen waar wij werkelijk behoefte aan hadden. Het werd noodzakelijk om zelfvernietigende gedragspatronen af te leren.

Zo ziek als onze geheimen

25 februari - Het zou zonde zijn om een inventaris te schrijven en deze vervolgens onder in een la op te bergen. Deze gebreken groeien in het donker maar sterven af wanneer ze aan het licht treden.

Wroeging

26 februari - De achtste stap biedt ons een enorme kans op een leven waarin schuld en wroeging niet langer de boventoon voeren in ons leven.

Zuivere motieven

27 februari - Wij houden ons handelen, onze manier van reageren en onze motieven tegen het licht. Vaak merken wij dat we het beter gedaan hebben dan wij dachten.

Het grootste geschenk

28 februari - Ons nieuw verworven geloof vormt een stevige basis om voor de toekomst de moed erin te houden

Alles!

29 februari - Onze ziekte is tot staan gebracht en nu is alles mogelijk. Wij stellen ons meer en meer open en we worden ontvankelijk voor nieuwe ideeën op alle levensgebieden.