Spring naar inhoud

Waakzaamheid

1 januari - Wat wij hebben, behouden wij alleen door waakzaamheid...

Haal diep adem… en praat met God

2 januari - Soms gebeurt er iets opmerkelijks als we bidden. We vinden de manier, de middelen en de energie om dingen te doen die ons vermogen te boven gaan.

Onze grootste behoefte

3 januari - Uiteindelijk zijn onze overtuigingen en opvattingen zodanig veranderd dat we inzien waar wij de grootste behoefte aan hebben: Gods wil voor ons en de kracht deze uit te voeren.

De liefde van de NA-gemeenschap

4 januari - Vandaag zijn we veilig verbonden met de liefde van de NA-gemeenschap. We kunnen eindelijk iemand anders recht in de ogen kijken, in dankbaarheid voor wie we zijn.

Herstel thuis

5 januari - Wij kunnen op een nieuwe manier van ons gezin genieten en voor hen iets betekenen in plaats van hen tot schande of last te zijn.

Hoe werkt het?

6 januari - Ik dacht alle antwoorden te kennen maar vandaag ben ik blij dat dit niet zo is.

Herstellen

7 januari - NA-Anonieme Verslaafden biedt de verslaafde een programma dat meer inhoudt dan alleen een leven zonder drugs. Deze manier van leven is niet alleen beter dan de hel waar we uit komen, het is een beter leven dan we ooit voor mogelijk hielden.

Opgroeien

8 januari - Voor een geslaagd herstel vormt onze geestelijke gesteldheid de basis en die biedt mogelijkheden voor onbegrensde groei.

Iets aardigs terugdoen voor onze sponsor

9 januari - Onze sponsor is vaak de eerste met wie wij betrokkenheid ervaren.

Dankbaarheid

10 januari - Ik ben er zeer dankbaar voor dat ik ben gaan geloven.

Geloof

11 januari - Naarmate wij in het dagelijks leven geloof ontwikkelen, zullen we merken dat onze Hogere Macht ons de kracht en leiding geeft die wij nodig hebben.

Spiritueel ontwaken

12 januari - Tot een spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen...

Overgave… om te winnen

13 januari - Als verslaafden kunnen we alleen worden geholpen wanneer we kunnen toegeven dat we volledig verslagen zijn.

Een liefdevolle God

14 januari - Wij bepalen zelf wat we onder een Macht groter dan wijzelf verstaan…. Er geldt slechts de aanwijzing dat we kiezen voor een liefdevolle en zorgzame Macht die groter is dan wijzelf.

Angst

15 januari - We voelen ons steeds beter op ons gemak bij het idee dat onze Hogere Macht een bron van kracht is. Wanneer we deze Macht leren vertrouwen, zullen we onze levensangst te boven komen.

Pak die telefoon en… bel

16 januari - We waren bang dat men ons vast en zeker zou afwijzen als we ons ooit lieten zien zoals we werkelijk waren…. [Maar] onze NA-fellows kunnen ons wel degelijk begrijpen.

Vergeving

17 januari - Zodra wij ons bewust worden van onze behoefte aan vergeving, zullen we eerder geneigd zijn anderen te vergeven. Op z"n minst weten wij dat we niet langer opzettelijk de levens van anderen verzieken.

De eenvoudige inventaris

18 januari - Doorgaan met het opmaken van een persoonlijke inventaris houdt in dat we er een gewoonte van maken om geregeld te kijken naar onszelf, ons handelen, onze houding en onze omgang met anderen.

Van een olifant een mug maken

19 januari - Wanneer wij verzuimen om in het hier en nu te leven, worden onze problemen buiten alle proporties opgeblazen.

Eén belofte, veel geschenken

20 januari - Het enige wat NA-Anonieme Verslaafden belooft is vrijheid van actieve verslaving...

Eenheid en uniformiteit

21 januari - Bij NA-Anonieme Verslaafden kunnen we niet zonder eenheid.

De school van herstel

22 januari - Dit is een programma om te leren

Toets je sereniteit

23 januari - Onvoldoende dagelijks onderhoud, komt op allerlei manieren tot uiting.

Van afzondering naar verbinding

24 januari - Onze ziekte bracht ons in een isolement... Vijandig, wrokkig, egocentrisch en zelfzuchtig als we waren, sneden we onszelf af van de buitenwereld."

Een toegift

25 januari - We zijn er dagelijks getuige van. Deze wonderbaarlijke ommekeer is het bewijs van een spiritueel ontwaken.

Egocentrisme

26 januari - Het spirituele deel van onze ziekte bestaat uit onze volstrekt egocentrische houding.

Opnieuw leren leven

27 januari - We leren nieuwe manieren van leven kennen. We worden niet langer door onze oude ideeën beperkt.

Elke dag een verslaafde

28 januari - We kunnen nooit volledig herstellen, hoe lang we ook clean blijven.

Bij de eerste stap komen we in actie

29 januari - Zien wij in dat we feitelijk geen controle hebben over drugs?

Doorgeven

30 januari - We behoren het vrijuit en in dankbaarheid door te geven, net zoals het aan ons werd gegeven.

Vertrouwen

31 januari - Alleen voor vandaag zal ik vertrouwen hebben in iemand bij NA die in mij gelooft en mij wil steunen tijdens mijn herstel.