Spring naar inhoud

Een eenvoudig programma

1 juli - Het programma bestaat eenvoudigweg uit delen, twaalfstappenwerk, deelname aan bijeenkomsten en toepassing van de programmaprincipes.

Vergelijken

2 juli - Onze persoonlijke verhalen mogen dan een individueel patroon volgen, per saldo hebben we hetzelfde gemeen.

Een stiltemoment

3 juli - Velen van ons hebben gemerkt dat een moment van stilte voor onszelf, behulpzaam is bij het maken van bewust contact met onze Hogere Macht.

Onenigheid

4 juli - Wij leren dat conflicten bij de realiteit horen. We leren nieuwe manieren om ze op te lossen in plaats van ervoor weg te lopen.

Verkennen van spirituele alternatieven

5 juli - De aard van ons geloof zal bepalend zijn voor de manier waarop we bidden en mediteren.

Het spijt me

6 juli - ...helpt ons bewust te worden van een nieuwe mentaliteit die we ons beetje bij beetje eigen maken: een nieuwe houding ten opzichte van onszelf en de omgang met anderen. Dat is het belangrijkste wat [de achtste stap] voor ons doet.

God bij elkaar zien

7 juli - Nu wij deel uitmaken van het herstel van een andere verslaafde, ontwikkelen we een nieuw begrip van onze Hogere Macht. Dat is één aspect van ons spiritueel ontwaken.

Het ‘G’-woord

8 juli - Het is goed om nog even iets te zeggen over het woord God, een woord dat je vaak zult horen op NA-bijeenkomsten. Met 'God' verwijzen we naar een Macht groter dan wijzelf die mogelijk maakt wat voor ons onmogelijk leek.

We herstellen echt!

9 juli - ...de tijd is gekomen dat die oude afgezaagde leugen 'Eens een verslaafde, altijd een verslaafde' door zowel de maatschappij als de verslaafde zelf, niet langer geslikt zal worden. We herstellen echt.

Een positieve houding

10 juli - Die oude negatieve instelling bleef me overal achtervolgen.

Bemoediging

11 juli - We delen troost en bemoediging met anderen.

Geduld

12 juli - We zaten vast in onze behoefte aan de onmiddellijke bevrediging die drugs ons opleverde.

Nederigheid in praktijk

13 juli - Wanneer we pijn hebben - en dat overkomt de meesten van ons - leren we om hulp te vragen.

Binnenwerk

14 juli - Maatschappelijk aanvaard zijn, staat niet gelijk aan herstel.

Relaties met anderen

15 juli - Wij maakten een lijst van alle mensen die wij schade berokkend hebben en werden bereid het met hen allen goed te maken.

Zelfwaardering

16 juli - Diep vanbinnen voelde ik me tekortschieten en minderwaardig.

Onze ‘gebruikersdromen’ gebruiken

17 juli - Hebben we volledig het feit geaccepteerd dat elke poging om te stoppen met gebruik of om gecontroleerd te gebruiken, mislukt is?

Het geschenk van wanhoop

18 juli - Onze ziekte verergerde en stak telkens weer de kop op totdat wij in wanhoop hulp zochten bij elkaar, bij NA-Anonieme Verslaafden.

Onze dromen vervullen

19 juli - Dromen die we al lang geleden hebben opgegeven, kunnen nu werkelijkheid worden.

Stap Een

20 juli - Wij erkenden dat we machteloos stonden tegenover onze verslaving, dat ons leven onhanteerbaar was geworden.

Overgave is voor iedereen

21 juli - Als we tijdens ons herstel na verloop van tijd in problemen raken, zijn we waarschijnlijk gestopt met iets te doen wat ons in eerdere fasen van ons herstel geholpen heeft.

Geestelijk dood

22 juli - Gebruiken betekent voor ons doodgaan, vaak in meerdere opzichten.

Mijn wil overgeven

23 juli - We willen en eisen dat het altijd gaat zoals wij dat willen. We zouden uit ervaring moeten weten dat onze manier van doen niet werkt.

De maskers moeten af

24 juli - ...we maskeerden een laag zelfbeeld door ons te verschuilen achter allerlei facades, in de hoop daarmee andere mensen voor de gek te houden. De maskers moeten we afzetten.

‘Mislukte’ twaalfde stap?

25 juli - Tot een spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen naar verslaafden en deze uitgangspunten in al ons doen en laten toe te passen.

Onvoorwaardelijke overgave

26 juli - Hulp voor verslaafden begint pas als we in staat zijn om de volledige nederlaag toe te geven. Dit kan beangstigend zijn, maar het is het fundament waarop wij ons leven hebben opgebouwd.

We herstellen echt

27 juli - Bij NA kwamen we terecht bij een heel bijzondere groep mensen, die net zo hebben geleden als wij en herstel vonden. Uit hun vrijuit gedeelde ervaringen putten we hoop voor onszelf. Als het programma voor hen werkte, zou het voor ons ook werken.

Geheimen en intimiteit

28 juli - We waren bang dat we zeker zouden worden afgewezen als we onszelf zouden laten zien zoals we waren.

Verwachtingen

29 juli - Als we beseffen hoezeer we behoefte hebben aan vergeving, dan zullen we geneigd zijn om vergevingsgezinder te zijn.

Geregeld inventariseren

30 juli - Doorgaan met het opmaken van een persoonlijke inventaris, betekent dat wij er een gewoonte van maken om geregeld naar onszelf, onze handelingen, houdingen en relaties te kijken.

Vrijheid van actieve verslaving

31 juli - NA-Anonieme Verslaafden biedt slechts één belofte: vrijheid van actieve verslaving, de oplossing die ons al die tijd was ontgaan.