Spring naar inhoud

Blijf terugkomen

1 juni - We hoeven niet clean te zijn als we hier komen, maar na de eerste bijeenkomst geven we nieuwkomers de suggestie om terug te komen en clean terug te komen. We hoeven niet te wachten op een overdosis of gevangenisstraf om hulp te krijgen van NA-Anonieme Verslaafden.

Spuugzat

2 juni - We wilden een gemakkelijke uitweg. Toen we eenmaal hulp zochten, ging het er ons alleen maar om dat we niet langer last hadden van pijn.

Rechtstreeks en indirect goedmaken

3 juni - We maken het goed naar ons beste kunnen.

Opbouwen, niet afbreken

4 juni - Als we begaan zijn met anderen, verandert ons zelfbeeld van negatief naar positief.

Eerlijk gebed

5 juni - Al is het lastig om eerlijkheid te betrachten, het is uiterst lonend.

Herstel gebeurt niet van vandaag op morgen

6 juni - De Twaalf Stappen van NA zijn een voortschrijdend herstelproces, verankerd in ons dagelijks leven.

Iemand die in mij gelooft

7 juni - Alleen voor vandaag zal ik vertrouwen hebben in iemand bij NA die in mij gelooft en mij wil steunen tijdens mijn herstel.

De enige voorwaarde

8 juni - Dit programma biedt hoop. Het enige wat je mee hoeft te nemen is het verlangen om te stoppen met gebruiken en de bereidheid deze nieuwe manier van leven te proberen.

Oude dromen hoeven niet verloren te gaan

9 juni - Verloren dromen komen terug en nieuwe mogelijkheden doemen op.

Veranderende motieven

10 juni - Wanneer onze egoïstische motieven ons eindelijk niet meer in de weg zitten, beginnen we een rust te ervaren die we nooit eerder voor mogelijk hielden.

Clean leven

11 juni - Naarmate we herstellen, krijgen we een nieuwe kijk op clean zijn. Het leven kan voor ons een nieuw avontuur worden.

Een uitzicht op hoop

12 juni - Ja, we bieden uitzicht op hoop...

Een vol bestaan

13 juni - Het programma brengt een wonder teweeg in ons leven. We worden vrij om te leven.

Ons geloof vasthouden

14 juni - Als wij dagelijks onze geestelijke gesteldheid onderhouden, vinden we het eenvoudiger om met de pijn en verwarring om te gaan.

Weerstand bij verandering

15 juni - Velen van ons klampen zich vast aan onze angsten, twijfels, zelfafkeer of haat want pijn die vertrouwd is, biedt een bepaalde vorm van zekerheid. Het omarmen van het bekende lijkt veiliger dan het los te laten voor het onbekende.

Het leven aanvaarden

16 juni - Sommige dingen hebben we te aanvaarden, andere kunnen we veranderen. De wijsheid om het onderscheid te maken ontstaat als we groeien in ons spiritueel programma.

Muren

17 juni - Uitreiken vormt het begin van de strijd die ons zal vrijmaken. Het leidt tot het instorten van de muren die ons gevangenhouden.

Indirect goedmaken

18 juni - Indirect goedmaken kan noodzakelijk zijn waar rechtstreeks goedmaken onveilig zou kunnen zijn of andere mensen in gevaar kan brengen.

Een gevoel voor humor

19 juni - Wanneer wij onze zelfobsessie kwijtraken, merken we dat wij in staat zijn om in te zien wat het betekent om gelukkig, vrolijk en vrij te zijn.

Meditatie voor beginners

20 juni - Voor sommigen is bidden vragen om Gods hulp; mediteren is luisteren naar Gods antwoord. Het tot rust brengen van de geest door meditatie, geeft een innerlijke vrede die ons in contact brengt met de God binnen in ons.

Nieuwe graden van eerlijkheid

21 juni - We waren meesters in zelfbedrog en wegredeneren.

Het leven aanvaarden zoals het is

22 juni - Tijdens ons herstel merken we dat het aanvaarden van de werkelijkheid onvermijdelijk is. Wanneer we dit eenmaal inzien, vinden we het niet langer nodig om drugs te gebruiken teneinde onze waarneming te veranderen.

Overgave

23 juni - Toen we deze gemeenschap binnenstrompelden, liepen we niet over van liefde, eerlijkheid, openheid van geest of bereidwilligheid. Toen we verslagen waren, werden we bereidwillig.

Verdraagzaamheid

24 juni - … ons er steeds weer aan herinnert om principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

Niet alleen geluk

25 juni - Het proces van ertoe komen om te geloven, herstelt onze geestelijke gezondheid. De kracht om in actie te komen, vloeit voort uit dit geloof.

Overgave van de eigen wil

26 juni - We hebben minder angsten en ons vertrouwen neemt toe wanneer we de ware betekenis van overgave leren inzien. We vechten niet langer tegen angst, schuld, zelfbeklag of somberheid.

Verandering en groei

27 juni - Als iemand op een tekortkoming wijst, zullen we wellicht in eerste instantie afwerend reageren. Er zal altijd ruimte zijn voor groei.

Groepsgeweten

28 juni - Samenwerken met anderen is nog maar het begin van servicewerk.

Herstel fris houden

29 juni - Zelfgenoegzaamheid is de vijand van leden met een aanzienlijke cleantijd. Als we langdurig zelfgenoegzaam blijven, loopt het herstelproces op z'n einde.

Onderhoud aan het fundament

30 juni - Ons nieuw verworven geloof vormt een stevige basis om voor de toekomst de moed erin te houden.