Spring naar inhoud

Zelfwaardering en service

1 mei - Door betrokken te zijn bij dienstverlening, stijgt mijn gevoel van eigenwaarde.

Heel misschien…

2 mei - Bovenal is er één ding wat ons in ons herstel noodlottig zal worden: een onverschillige of onverdraagzame houding ten opzichte van spirituele uitgangspunten.

Onze dankbaarheid delen

3 mei - Mijn dankbaarheid toon ik wanneer ik om anderen geef en met hen deel hoe ik leef volgens de NA-benadering.

En de nieuwkomer dan?

4 mei - Elke groep heeft maar één hoofddoel: de boodschap uitdragen naar de verslaafde die nog lijdt.

Tot het uiterste

5 mei - Ik was bereid om alles op alles te zetten om clean te blijven.

Hebben wij er al plezier in?

6 mei - Na verloop van tijd kunnen we ontspannen en genieten van de sfeer van herstel.

Onrust omzetten in rust

7 mei - Ik weet me gezegend met mijn plaats in deze jachtige wereld.

Openstaan om iets te leren

8 mei - We hebben geleerd dat het oké is om niet alle antwoorden te kennen. Zo staan we ervoor open om iets te leren en kunnen we leren hoe we een geslaagd leven kunnen leiden.

Schrijf erover!

9 mei - We gaan zitten met een schrijfblok, we vragen om leiding, pakken onze pen en beginnen te schrijven.

Volledig bereid worden

10 mei - Wij... krijgen een goed beeld van wat deze gebreken in ons leven teweegbrengen. We beginnen ernaar te verlangen om bevrijd te worden van deze gebreken.

De weegschaal in balans brengen

11 mei - Veel van onze voornaamste zorgen en moeilijkheden komen door een gebrek aan ervaring met een leven zonder drugs. Wanneer we een oudgediende raad vragen, is het antwoord vaak van verbluffende eenvoud.

Met spirituele ervaringen leven

12 mei - Wil meditatie zinvol zijn, dan moeten we de resultaten ervan terugzien in ons dagelijks leven.

Voortgaan op de reis

13 mei - Voortgaand herstel is een onafgebroken reis omhoog.

Oeps

14 mei - Dezelfde fouten herhalen en andere resultaten verwachten. Dat heet waanzin.

Angst voor de vierde stap

15 mei - Als we bij deze stap komen, zijn de meesten van ons bang dat er een monster in ons zit dat, eenmaal vrijgelaten, ons zal vernietigen.

De wil van onze Hogere Macht

16 mei - Gods wil voor ons wordt onze ware wil voor onszelf.

Gebreken

17 mei - Wij waren volkomen bereid God al deze fouten in ons karakter weg te laten nemen.

Vrienden en goedmaken: houd het eenvoudig

18 mei - Wij maakten het, waar mogelijk, rechtstreeks goed met deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.

Een inventaris voor groei

19 mei - We bekijken ons oude en huidige gedrag om te bezien wat we willen behouden en waar we vanaf willen.

Uit isolement komen

20 mei - We hebben plezier in het doen van dingen waarvan we nooit gedacht hadden dat we ze zouden doen.

Blijf terugkomen!

21 mei - Bijeenkomsten zorgen ervoor dat we voeling houden met waar we geweest zijn en - nog belangrijker - waar we opuit kunnen komen tijdens ons herstel.

Symptomen van spiritueel ontwaken

22 mei - De stappen leiden naar een ontwaken van spirituele aard. Dit ontwaken komt tot uiting in de veranderingen in ons leven.

Goedmaken en sponsors

23 mei - We willen verlost worden van onze schuld, zonder dat het ten koste gaat van iemand anders.

Kwetsbaar durven zijn

24 mei - Naarmate wij groeien, ontgroeien we de neiging om te vluchten en ons te verstoppen voor onszelf en onze gevoelens.

‘Goede’ en ‘slechte’ gevoelens

25 mei - Er gebeurt heel wat op een dag. We nemen de tijd om zowel het negatieve als het positieve op waarde te schatten. Als we dat niet doen, ontgaat ons misschien iets wat ons zal helpen groeien.

De werkzame Macht in de groep

26 mei - Hoe wij een Hogere Macht zien, is aan ons. We kunnen het de groep, het programma of God noemen

De dagelijkse uitdaging aangaan

27 mei - De beslissing om Gods hulp te vragen, vormt onze grootste bron van kracht en moed.

Zoals wij inzien

28 mei - Wij onderzochten ons leven en we ontdekten wie wij werkelijk zijn. Werkelijk nederig zijn, houdt in dat we onszelf aanvaarden en eerlijk proberen onszelf te zijn.

Draag me

29 mei - Wij geloven dat onze Hogere Macht voor ons zal zorgen.

Eenzaamheid versus alleen zijn

30 mei - Delen met anderen voorkomt dat we ons afgezonderd en alleen voelen.

Houd het eenvoudig

31 mei - We leven per dag, maar ook van moment tot moment. Als we niet in het hier en nu leven, groeien onze problemen ons boven het hoofd.