Spring naar inhoud

Ontwaken

1 november - God helpt ons als wij elkaar helpen.

Omgaan met onoplosbare problemen

2 november - Vrienden die om ons geven als het pijn doet, doen er werkelijk toe.

Wat er ook gebeurt

3 november - Ooit zullen wij op eigen benen moeten staan en het leven nemen zoals dat komt. Wat houdt ons tegen om daar nu alvast mee te beginnen?

Liefde geven en ontvangen

4 november - ...wij geven liefde omdat het ons zo vrijelijk werd geschonken. Nu wij leren om lief te hebben, krijgen we zicht op een nieuwe horizon. Liefde kan een levensenergie zijn die van de ene persoon naar de andere stroomt.

Gods leiding

5 november - Onze Hogere Macht is altijd voor ons beschikbaar. Wij ontvangen leiding als we vragen om kennis van Gods wil voor ons.

Nederigheid begrijpen

6 november - Nederigheid vloeit voort uit eerlijkheid tegenover onszelf.

Gods wil aanvoelen

7 november - Ik geloofde oprecht dat een Hogere Macht mijn geestelijke gezondheid kon herstellen. Ik moest ophouden met het uitpluizen van Gods wil, dingen gewoon als gegeven aanvaarden en dankbaar zijn.

Bevrijd uit waanzin

8 november - Bevrijd uit waanzin

Weldoordachte plannen

9 november - Het gaat om wat wij doen. De uitkomst laten wij over aan onze Hogere Macht.

Angst of vertrouwen?

10 november - Angst bleef ons achtervolgen, waar we ook naartoe vluchtten.

Van overgave naar aanvaarding

11 november - Met een gerust hart geven wij ons over en laten God, zoals wij God zien, voor ons zorgen.

Ons eigen verhaal

12 november - Als wij eerlijk ons eigen verhaal vertellen, kan iemand anders zich erin herkennen.

Onvolmaakt

13 november - Volmaakt zullen we niet worden, we zijn nu eenmaal mensen.

Meer dan overleven

14 november - Toen wij gebruikten was ons bestaan een oefening in overleven. Nu leven we veel meer dan dat we overleven

Loslaten

15 november - Neem mijn wil en mijn leven. Leid mij in mijn herstel. Laat me zien hoe ik moet leven.

Nooit meer alleen

16 november - Langzaam en voorzichtig keren wij ons eenzame en afgezonderde bestaan van verslaving de rug toe en gaan we op in het normale leven.

De pijn verbijten

17 november - Wij hoeven nooit meer te gebruiken, hoe wij ons ook voelen. Alle gevoelens zullen uiteindelijk overgaan.

Zelfontdekking

18 november - Met de tiende stap kunnen we onze levensproblemen verhelpen en voorkomen dat ze zich opnieuw voordoen.

De taal van empathie

19 november - ...dankzij het voorbeeld van anderen die al vele jaren in herstel zijn, kan de verslaafde vanaf het begin de noodzakelijke herkenning vinden om ervan overtuigd te raken dat clean blijven echt mogelijk is.

Voldoening vinden

20 november - We haalden nergens voldoening uit; we gingen op in een leeg en zinloos bestaan.

Onze gebreken loslaten

21 november - Als 'karaktergebreken' ons geluk en onze gezondheid zouden bevorderen, dan waren we niet in zo"n wanhopige toestand beland.

Eerst het fundament

22 november - Nu we beginnen mee te doen aan de maatschappij, is het onze nieuwe vrijheid die ons helpt om prioriteiten te stellen en eerst aan de basis te werken.

Gods wil

23 november - De opluchting die gepaard gaat met "laat gaan en laat God" zal ons helpen om een bestaan op te bouwen dat de moeite waard is.

In dankbaarheid herstellen

24 november - Wij speelden met de gedachte dat clean blijven niets oplevert. Deze oude manier van denken maakte gevoelens van zelfbeklag, wrok en woede in ons los.

Meditatie

25 november - Meditatie brengt de geest tot rust en bezorgt ons een innerlijke vrede die ons in contact brengt met de God in onszelf.

Verantwoordelijkheid

26 november - Er gebeurt heel wat op een dag. We nemen de tijd om zowel het negatieve als het positieve op waarde te schatten. Als we dat niet doen, ontgaat ons misschien iets wat ons zal helpen groeien.

Hulp van God zoeken

27 november - Op sommige momenten tijdens ons herstel kan het besluit dat we om Gods hulp vragen onze belangrijkste bron van kracht en moed zijn.

Onszelf zijn

28 november - Echt nederig zijn betekent dat we onszelf accepteren en eerlijk proberen onszelf te zijn.

De zorg van onze Hogere Macht

29 november - Wij geloven dat onze Hogere Macht voor ons zal zorgen.

Delen hoe ik werkelijk ben

30 november - Delen met anderen voorkomt dat we ons alleen en geïsoleerd voelen.