Spring naar inhoud

Niet alleen een reden om te groeien

1 oktober - We leren dat pijn een stimulans voor herstel kan zijn.

Aanhoudend geloof

2 oktober - Zolang wij er telkens opnieuw in blijven geloven, vormen dagelijks gebed en overgave een bron van onbegrensde kracht.

Niet langer eigenwijs

3 oktober - Waar we voorheen beheerst werden door onze grote ego"s, leren we nu in harmonie te leven met een liefhebbende God. Als wij loskomen van onze eigen wil, dan is ons leven een stuk rijker, gelukkiger en volwaardiger.

Beginnersenthousiasme

4 oktober - Wanneer wij voor het eerst de opluchting ervaren die gepaard gaat met het loskomen van verslaving, lopen we het risico dat we gaan denken dat we het leven weer in eigen hand hebben. Wij vergeten de pijn en het lijden dat we moesten doorstaan.

Vraag om genade, niet om gerechtigheid

5 oktober - Velen van ons hebben er moeite mee om toe te geven dat we anderen schade hebben berokkend... Wij praten onze fouten niet langer goed en het idee dat wij slachtoffer zijn laten we los.

Goedmaken zonder verwachtingen

6 oktober - Wanneer we gaan nadenken over het daadwerkelijk goedmaken, dan kan dit ons ernstig belemmeren bij het opstellen van de lijst en bij het bereidwillig worden.

Afhankelijkheid van onze Hogere Macht

7 oktober - Als herstellende verslaafden komen wij erachter dat we nog steeds afhankelijk zijn. Maar onze afhankelijkheid is nu verschoven van de dingen om ons heen naar een relatie met een liefhebbende God waar we innerlijke kracht aan ontlenen.

Een nieuw levenspatroon

8 oktober - We gaan ervan uit dat wij kwijtraken wat we hebben als we er geen gebruik van maken.

Op orde

9 oktober - Wij benadrukken dat we ons leven op orde moeten krijgen want een geordend bestaan geeft lucht.

Gevolgen

10 oktober - Voordat we clean werden, waren we meestal impulsief in ons handelen. Vandaag zitten we niet langer vast aan deze manier van denken.

Bril en blik

11 oktober - Zelfs het beste wat we konden verzinnen bracht ons in de problemen… Herstel staat voor een actieve verandering in onze opvattingen en houdingen.

Gelijk hebben

12 oktober - Nadat we hebben toegegeven dat ons leven onhanteerbaar is geworden, is het niet nodig ons standpunt te verdedigen. We hoeven niet langer altijd ons gelijk te krijgen.

Verschil maken

13 oktober - De spirituele gewaarwording nadat we iemand iets hebben gegeven, ook al is het iets kleins, valt niet in woorden uit te drukken.

Niet langer eenzaam

14 oktober - Door de getoonde liefde bij NA heb ik geen reden meer om eenzaam te zijn.

Keuzes

15 oktober - Wij hebben er niet voor gekozen om verslaafden te worden.

Het eenvoudigste gebed

16 oktober - ...enkel biddend om kennis van Zijn Wil voor ons en de kracht die uit te voeren

De Waarheid

17 oktober - Alles wat wij weten is vatbaar voor herziening, vooral datgene waarvan wij menen te weten dat het 'de waarheid' is.

Wij allen horen erbij

18 oktober - Hoe verschillend we ook mogen zijn, verslaving maakt ons tot bondgenoten. Net als in de politiek zie je de meest onwaarschijnlijke samenwerking.

Karakter tonen

19 oktober - ...Wij kregen weer realiteitszin en besef van tijd. Wij kregen weer oog voor spirituele waarden die velen van ons lang geleden waren kwijtgeraakt.

Keuzevrijheid

20 oktober - Een afgedwongen moraal geeft niet de kracht van een spiritueel leven waar we zelf voor kiezen.

Gods wil voor vandaag

21 oktober - Dit besluit vraagt om voortdurende acceptatie, een almaar groeiend vertrouwen en dagelijkse toewijding aan herstel.

Hoor wie het zegt!

22 oktober - Het geniepige van onze ziekte is dat deze ons in onmogelijke situaties kan brengen.

Overgave

23 oktober - Als we het heft uit handen geven, worden wij veel krachtiger.

Verantwoordelijkheid

24 oktober - Wij zijn niet verantwoordelijk voor onze ziekte; we zijn alleen verantwoordelijk voor ons herstel. Als we datgene wat we geleerd hebben toepassen, krijgt ons leven een gunstige wending.

Principes boven persoonlijkheden

25 oktober - Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze tradities; dit herinnert ons er telkens weer aan om principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

Het pad naar zelfaanvaarding

26 oktober - Het toepassen van de Twaalf Stappen van herstel is de doeltreffendste manier om tot zelfaanvaarding te komen.

In het heden leven

27 oktober - Wij willen ons verleden onder ogen zien, ernaar kijken zoals het werkelijk was en het loslaten om in het heden te kunnen leven.

Houdingen

28 oktober - We kunnen de stappen ook gebruiken om onze stemming te verbeteren.

In het nu leven

29 oktober - Als we met de dag leven, worden we ontlast van het verleden en komen we los van onze angst voor de toekomst.

Moed

30 oktober - Ons hervonden vertrouwen biedt een stevige basis om moed voor de toekomst op te brengen.

Onze relatie met een Hogere Macht

31 oktober - Voortgaand herstel is afhankelijk van onze relatie met een liefdevolle God die om ons geeft en voor ons zal doen wat wij onmogelijk voor onszelf kunnen doen.